13
květen
2019

Skupina MBO, tisková zpráva

Skupina MBO, tisková zpráva

Skupina MBO se nadále soustředí na hlavní obchodní činnost a na růst v segmentech farmaceutických aplikací a digitálního tisku

Skupina MBO zůstává nezávislá. Akcionáři skupiny MBO a Heidelberger Druckmaschinen AG litují zamítnutí plánované transakce mezi těmito dvěma společnostmi úřadem Bundeskartellamt (Federálním kartelovým úřadem). Skupina MBO se bude nadále zaměřovat svými značkami MBO a Herzog+Heymann na skládací stroje pro průmyslové zpracování tisků a dále na růst v segmentech farmaceutických aplikací a digitálního tisku.

Jako vedoucí výrobce skládacích strojů a dokončovacích řešení pro digitální tisk společnost systematicky přeorientovala své podnikání v minulých letech, aby se přizpůsobila hlubokým změnám v tiskovém sektoru. Toto zahrnuje investování do softwarových řešení dokončovacího zpracování 4.0 pro plánování a analýzu produkce, které podstatně zvýší efektivitu ve stále více se propojujícím segmentu zpracovávání tisku.

„Učinili jsme ohromný pokrok v restrukturalizaci podnikatelské činnosti a podařilo se nám provést obratvčas”, říká Thomas Heininger, CEO skupiny MBO. „Navzdory těmto všeobecným tržním trendům skupina zaznamenala v roce 2018 růst a my můžeme rovněž oznámit kladný vývoj příjmů.”

Pro stávající rok skupina MBO předpokládá velice dobrou úroveň nových zakázek, a proto opět očekává značný růst v roce 2019. Současně bude skupina velice těsně spolupracovat se svými zastoupeními po celém světě za účelem navýšení aktivity na mezinárodních trzích.

Pro další informace ohledně skupiny MBO viz https://www.mbo-folder.com/.

2019 05 tomas heininger
Thomas Heininger, CEO skupiny MBO.

2019 05 mboHlavní sídlo skupiny MBO v Oppenweileru v blízkosti Stuttgartu.

Ohledně skupiny MBO:

Po dobu více než 50 let byla společnost MBO důvěryhodným partnerem pro knihařský a dokončovací průmysl. Jako společnost s dlouhodobou přítomností na trhu a se dvěma výrobními podniky v Německu v Oppenweileru a v Bielefeldu (Herzog+Heymann) a dále s jedním podnikem v městě Perafita v blízkosti Porta v Portugalsku, skupina MBO zajišťuje vývoj, výrobu a distribuci špičkových dokončovacích zařízení pro digitální a ofsetový tisk, a dále pro poštovní, farmaceutické a speciální aplikace. Vedle vlastních distribučních společností v USA, Francii a Číně skupina MBO rovněž spolupracuje s celosvětovou sítí profesionálních prodejních a servisních partnerů za účelem zajištění nejlepších možných služeb zákazníkům. Zákazníci MBO zahrnují podnikatelské činnosti v tiskovém, obalovém a etiketovacím sektoru, a dále ve farmaceutických a velikých mediálních společnostech.