30
květen
2013

Top Rating

čtvrtek, 30 květen 2013
Top Rating

Mezinárodně uznávané hodnocení společnosti Dun & Bradstreet zvyšuje prestiž firmy na podnikatelském trhu nejen v České a Slovenské republice. Oceňuje její stabilitu, solventnost a důvěryhodnost a vydává doporučení, že obchod s touto společností je na minimální úrovni rizika.

Ukažte svou příslušnost do elitní skupiny českých a slovenských firem – toto ocenění mohou získat pouze 2 % těch nejkvalitnějších firem, které splňují přísná kritéria a které si udržely hodncení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě „1“, a to po dobu minimálně 12 měsíců.

Co firma oceněním získvá

Certifikát prokazující získání hodncení k příslušnému datu, vhodný k umístění na viditelném místě v prostorách společnosti. Certifikát Top Rating je zhotoven v česko-anglické verzi.

Weblogo, díky kterému nemusí firma všem současným i potenciálním obchodním partnerům
prokazovat svoji solventnost. Weblogo je stále aktuální, neboť má každodenně aktualizované
datové razítko, a ukazuje tak nezávisle stabilitu a důvěryhodnost společnsti.

O společnosti Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je světovým leaderem v oblasti poskytování kreditních a marketingových informací o podnikatelských subjektech, které již od roku 1841 pomáhají našim zákazníkům  
„rozhodovat se s jistotou“. Databáze D&B, největší svého druhu na světě, obsahuje záznamy o více než 220 milionech firem z celého světa a je obohacena o unikátní DUNSRight Qality® Process. D&B je vlastníkem unikátního devítimístného číselného znaku tzv. D-U-N-S® čísla,  
díky kterému je možné spolehlivě nalézt firmu v kterékoli části světa.