Wohlenberg StreamerWohlenberg Streamer

Wohlenberg Streamer

Výrobce: Wohlenberg
Modulový strojní koncept,s vysokou flexibilitě a dostupnosti snášecího stroje. Jednotlivé nakládací stanice jsou provedeny jako systém, který lze přenastavovat a může být propojen individuálně se samostatně stojícím podavačem složek, s lepičkou karet a s podavačem bloků.

Popis produktu

Použití nové dynamické Drive Technologie umožňuje samostatnost a nezávislost  pohonu podávacích stanic a transportního kanálu. V kombinaci s hladkým a plynulým průchodem produktů z podávacího zásobníku do transportního kanálu, stejně jako urychlení cesty produktu celým strojem vede k dosahování vysokých produkčních výkonů. Díky možnosti změnit směr běhu stroje z levé strany na stranu pravou je možné produkovat v reklamně uváděné „pravostranné brožury“. Mohou tak být integrovány a zdokonalovány procesy polepování karet a CD nosičů. Se systémem Winspector je spojen také vysoce výkonný kamerový systém zkombinovaný s rozpoznáváním obrázků, textů a s čtečkou barcodu. To vše vede k tomu, že by mělo být v maximální možné míře zabráněno chybám při rozpoznávání chybných složek. Winspector je samostatný systém. Při nastavení se automaticky nastaví a rozpozná tu nejlepší pozici, ze které může být obrázek popř. text ve složce správně a bezchybně načten. Prvně byl od firmy Wohlenberg nabídnut vykladač, který tvoří stoh. Zvláště je třeba vyzdvihnout servem poháněnou vykládací plochu. Na základě velmi přesné vykládací výšky dochází k obzvláště kvalitnímu a přesnému stohování při vykládání. 

Volitelné doplňky

 • Ruční dokládací stanice s 1 nebo 2 dokládacími zásobníky
 • Nakládací stanice – ruční dokládací stanice
 • Nakládací stanice – Nakladač bloků
 • Nakládací stanice – zásobník karet, desek nebo etiket
 • Nakládací stanice – zásobník materiálu na otestování a nastavení výroby
 • Vykladač / Výpust
 • Kontrola chybných složek

Navigárot e

 • Propojené (kompaktní) zařízení; grafický, interaktivní povrch
 • Dynamická – drive technologie: Produkty jsou urychlovány ve směru posunu a předávány do transportního kanálu
 • Výměnný systém: určen pro samostatně stojící nakladač, pro lepičku karet, nakladač bloků a samostatné ruční dokladače
 • Šikmý samostatně stojící nakladač pro velké objemy plnění v zásobníku
 • Synchronizovaný vstup tlaku/podtlaku; transportní řemen v zásobníku k zabezpečení sjednocení polohy a jednotlivých listů
 • Elektrostatické zablokování až do 30kV ke zpracování třístranných otevřených poloh
 • Automatická chybová kontrola a dvojitá kontrola složek ACC
 • Winspector: Kamerový systém ke kontrole chyb složek a rozpoznávání Barcodu
 • Transportní kanál pro postavené složky pro ochranu transportního kanálu na okrajích falcování nebo na okrajích listů.
 • Nastavení transportního kanálu pomocí motoru
 • Nastavení vykládání pomocí motoru
 • Zajištění stohovaného materiálu a nastavených poloh s , ale i bez Criss – Cross nastavení
 • Nakladač určený ke zpracování již svázaných produktů

Technické parametry

Výkon - produkce [Taktů/h]

1000 - 8000

Výška produktu [mm]

105 - 485

Šířka produktu [mm]

75 - 320
Počet stanic 4 - 32

* Všechny údaje jsou závislé na druhu produktu