Schmedt PräziMarkSchmedt PräziMark

Schmedt PräziMark 404

Výrobce: Schmedt
Počítadlem řízený stroj pro ražení fólií za horka s automatickým nakladačem

Popis produktu

PräziMark je ideální stroj pro provádění ražby jednotlivých jmen na reklamní předměty a kalendáře.

S automatickým nakladačem se hodí vynikajícím způsobem pro automatické zpracování seznamů jmen při personalizaci, např. u kapesních kalendářů.

V kombinaci se softwarem, který byl k tomuto speciálně vyvinut, jsou dosahovány vysoké výkony. Při průměrné délce jména 18 znaků je zpracováváno cca 250 – 300 produktů za hodinu.

Funkce

Produkty bez ražby se nastohují do k tomu určeného zásobníku. Frikční nakladač posune produkt na přívodní pás a tento pás jej transportuje do polohy pro ražbu. Zde se převezme, provede se ražba a pak se opět položí na pás, aby mohl být odveden. Všechny funkce tohoto procesu jsou řízeny PC a mohou proto být snadno optimálně přizpůsobeny.

Software umožňuje import dat z mnoha zdrojů, aby bylo zajištěno začlenění na existujícího zpracování dat.

Základní princip ražby v porovnání se strojem bez nakladače se nezměnil. Bližší podrobnosti k tomuto naleznete na čtyřstránkovém prospektu standardních provedení.

Technické údaje:

Vhodné rozměry produktu:

Výška: 100 – 180 mm

Šířka: 60 – 140 mm

Tloušťka: 4 – 10 mm

Výkon: cca 250 – 300 ks/h

(při 18 znacích/jméno)

Další technické údaje viz PräziMark typ 203

Technické změny vyhrazeny