Lepidlo TECHNOMELT Q3635Lepidlo TECHNOMELT Q3635

Technomelt Q 3635

Výrobce: HENKEL
Syntetické tavné lepidlo pro grafický průmysl – jednorázové lepení na automatických lepících strojích, lepení hřbetů šitých brožur (V2 lepení).

Popis produktu

Technomelt Q 3635

Syntetické tavné lepidlo pro grafický průmysl v granulátu pro jednorázové lepení na automatických lepících strojích, lepení hřbetů šitých brožur.

Vlastnosti

Technomelt Q 3635 je vhodný pro perfektní lepení většiny běžných druhů papíru a zajišťuje vynikající pevnost lepení. Doporučujeme provést předběžné testy před započetím produkce.
Technomelt Q 3635 se obvykle nanáší bez primeru v tloušťce 0,5 – 1 mm na povrch bez prachu.
Lze optimalizovat pevnost lepení u obtížně lepitelných papírů vhodnými svorkami (hloubka zapuštění 0,5 – 1,5 mm, vzdálenost 5 – 10 mm). U více vláknitých papírů může být hloubka menší. Ideální nátěr a příprava svorek závisí na kvalitě papíru, velikosti, gramáži, vláknech, směru a obsahu ligninu. Optimální pracovní teplota a následně viskozita tavného lepidla musí být nastavena v závislosti na pracovních podmínkách, zejména:
• Rychlost stroje,
• Aplikovaná tloušťka,
• Požadovaná otevřená doba.

Pokud je požadováno jen malé množství lepidla a posun stroje je velmi pomalý, teplota v zásobníku by měla být 30 – 40 °C pod pracovní teplotou, aby se zabránilo spečení. Ze stejného důvodu je doporučeno natavit jen takové množství lepidla, které spotřebujete během jednoho pracovního cyklu. Zamezte přehřívání lepidla nad maximální pracovní teplotu, jinak může docházet k poklesu kvality nebo škvaření. Doplňování lepidla do tavného tanku musí probíhat tak, aby nepoklesla teplota, doplněné množství by mělo odpovídat spotřebě. Když v tanku klesne hladina lepidla, na stěnách mohou zůstat zbytky lepidla, které se začnou spékat díky přehřátí.

Charakteristika

Viskozita: 4.750 – 6.450 mPa.s při 160°C (Brookfield, Thermosel, spindle 27)
Bod tání: 77°C – 87°C (R&B)
Barva: bílá
Otevřená doba: střední
Doba sesazení: střední

Důležitá upozornění a bezpečnostní informace

Skladování, životnost: V původním balení za normálních podmínek v suchu lze skladovat minimálně 2 roky od data výroby bez negativních vlivů na kvalitu lepidla.
Obsahuje Etylen-vinylacetát-kopolymer.
Produkt nemá charakter nebezpečného přípravku ve smyslu platných zákonů.

Čištění

Pro čištění doporučujeme použít čisticí prostředek V 1941-21 čistič pro tanky i aplikátory. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním a technickém listě tohoto přípravku. Pro čištění nanášecího zařízení, dopravníkového pásu nebo jiných dílů za studena lze použít Melt-O-Clean. Melt-O-Clean je prostředek na bázi přírodních zdrojů a je doporučován pro ruční čištění také v případě silné karbonizace lepidla. Před použitím přípravku Melt-O-Clean je vhodné provést předběžnou zkoušku na lakovaném nebo umělém povrchu.

Dodávané balení

Balení Bag: 25 kg (granulát).