XINTEX SOLVIXXINTEX SOLVIX

Xintex Solvix

Výrobce: TECH-MASTERS Trading GmbH
Rychlý, univerzální rozpoučtěcí a čistící prostředek.

Popis produktu

SX - SOLVIX

SOLVIX je rozpouštěcí a odmašťovací prostředek, který nezanechává žádný mastný film. SOLVIX je směs alifatických uhlovodíků, která nahrazuje benzín, chlorované uhlovodíky a ostatní rozpouštědla. Bezproblémové použití na většinu plastů, lakované plochy, vinyl, sklo a hliník.

  • nezanechává mastný film
  • rychlé a důkladné odstraňování zbytků lepidel, tmelů, silikonů, dehtů, olejů, tuků, vosků, konzervačních a antikorozních prostředků
  • bezpečné použití na sklo, vinyl, lakované plochy, tvrzené plasty a hliník
  • schne mimořádně rychle
  • velmi ekonomické použití

Skladování: Skladujte v suchém, chladném prostředí, nevystavujte mrazu
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.
Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

TECHNICKÉ INFORMACE

Vzhled: tekutina
Barva: bezbarvý, čirý
Bod tání: < -20 °C
Bod varu: 110 – 190 °C
Bod vzplanutí: +23 °C
Hořlavost: hořlavý
Bod vznícení: > 200 °C
Tlak par: 5,0 hPa při 20 °C
Hustota: 0,731 – 0,801 g/cm3 při 20 °C
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Kinematická viskozita: 0,8 mm2/s při 20 °C

NÁVOD K POUŽITÍ

SOLVIX se uplatňuje nejen v autoopravnách, ale ve všech průmyslových podnicích, kde je třeba odmašťovat mechanické součástky, elektrosoučástky, dílenské vybavení, stroje a nástroje, lakované plochy, sklo, kovy a plasty. Odstraňuje zbytky lepidel po odstranění štítků nebo samolepících fólií. Rychle a efektivně odmašťuje železné a lehké kovy před lepením nebo nanášením barev a laků. Čistí gumové válce v tiskárnách. Nezpůsobuje oxidaci při čištění hliníku a mědi.

Odstraňuje zbytky lepidel při výrobě nábytku a kuchyní. Dále odstraňuje i dehet, asfalt, silikonové oleje a tmely, vosky a konzervační prostředky. Aplikuje se stříkáním, natíráním, nebo ponořením. SOLVIX je vhodný také jako náplň mycího stolu.