Schmedt PräForm NEO

No longer available

Schmedt PräForm NEO

Čestlice, Česko

Popis

Rok výroby: 2015

Stav: výborný


Stroj PräForm  je opatřen lisovacími deskami z lehké slitiny ve formátu 520 x 400 mm a vyhřívanými vypalovacími lištami. Z výrobního závodu jsou zamontovány vypalovací lišty zaobleného tvaru. Tyto jsou vhodné speciálně pro kašírované a laminované papíry, avšak také pro knihařské materiály jako je tkanina. Tlak vypalovacích lišt v drážce je regulovatelný nezávisle na nastaveném lisovacím tlaku, a může tak být uzpůsoben zvolenému knihařskému materiálu a požadované hloubce drážky.

Teplota vypalovacích lišt je regulována termostatem a nastavuje se podle vlastností lepidla, knihařského materiálu a také podle pracovní rychlosti.

Stroj je opatřen časovým spínačem, na kterém lze nastavit požadovanou dobu lisování. Po uplynutí této doby se otevře lis automaticky a kniha může být odebrána. Tím lze pracovní cyklus velmi přesně přizpůsobit rychlosti zavěšování. Stroj PräForm   je tedy již otevřený, jestliže chceme vložit další knihu. Tímto dochází ke zrychlení průběhu práce.

Přítlak lisovacích desek lze nastavit ve dvou stupních. Tímto způsobem lze zpracovávat i choulostivé produkty ještě při 50% tlaku.

Funkce

Po zavěšení se kniha umístí na spodní lisovací desce tak, aby drážka ležela na spodní vypalovací liště. Optický ukazatel drážky (světelná linie) označuje horní vypalovací lištu. Při výrobě jednotlivých knih může být horní lisovací deska s vypalovací lištou spouštěna pomocí nožního pedálu, aby bylo možné knihu ještě přesněji vyrovnat. Pro sériovou výrobu je připraven zadní doraz, který se nastaví na velikost knihy, a tím je zajištěno stále stejné vyrovnání. Lisování se spouští stisknutím tlačítka. Lisovací tlak vypalovacích lišt se zvyšuje až tehdy, když již dochází k lisování lisovacích desek. Tímto se dosahuje, že drážka nahoře a dole je v každém případě rovnoměrně vypálena. Navíc je možné přizpůsobit teplotu, dobu lisování a přítlak lisovacích lišt produktu. Po uplynutí nastavené lisovací doby se stroj otevře automaticky. Hotová kniha může být nyní odebrána. Nyní se zpravidla ještě kniha za účelem usušení nastohuje, není třeba ji však ještě jednou následně lisovat. Pracovní rychlost a obsluha stroje PräForm   je odladěna na použití našeho zavěšovacího stroje PräLeg. Oba stroje mohou být obsluhovány jednou osobou, čímž se dosahuje vynikající produktivity. Samozřejmě je bez problémů také možné lisování manuálně zavěšených (příp. přilepených předsádek) knih.

Volitelné příslušenství

Pro lisování silnějších knihařských materiálů (jako jsou tkanina, umělá kůže atd.) nabízíme vypalovací lišty ostrého tvaru.

 

 

Zvláštní příslušenství

Pro ještě efektivnější práci v případě sériové výroby nabízíme válečkovou dráhu pro montáž na zadní stranu stroje PräForm. V případě nasazení válečkové dráhy již není lisovaná kniha odebírána směrem dopředu, nýbrž je posouvána další knihou dále dozadu do lisu, kde dochází ještě jednou k lisování. Následující knihou je první kniha opět posouvána dál, až opustí lis na zadní straně. Na válečkové dráze je pak kniha přiváděna po 90° oblouku opět dopředu. Použitím této válečkové dráhy může být ještě více zkrácen lisovací cyklus, poněvadž knihy jsou v každém případě lisovány dvakrát. Proto je průběh práce především při používání společně se zavěšovacím strojem PräLeg ještě mnohem efektivnější než při použití zadního dorazu.

Zvláštní provedení

Kromě standardního stroje pro výrobu knih vyrábíme stroj PräForm  také pro speciální aplikace (např. lisování obalů pro videokazety) podle zadání našich zákazníků. Speciální nástroje jsou přitom vyráběny podle vzorků materiálů. V případě potřeby se obraťte na naše technické oddělení.

Výhody stroje PräForm

  • Lisování a vypalování drážky v jedné pracovní operaci. Tímto dochází k úspoře času.
  • Vypalováním drážky do ještě čerstvého lepidla se dosahuje nepřekonatelné trvanlivost

v drážce, i bez předchozího rozetření drážky při výrobě knižních desek.

  • Dosahuje se zřetelného vizuálního zlepšení tvaru hotových knih. Drážka je zřetelná a trvalá.

Technické údaje:

 

Půdorysná plocha:                                                            88 x 81 cm

Výška:                                                                                    147 cm

Hmotnost:                                                                           cca 264 kg

Elektrická přípojka:                                                          240 V / 50 Hz / 2,0 kW

Přípojka tlakového vzduchu:                                       6 bar

Rozsah formátů:

Výška knihy:                                                                        až 520 mm

Šířka knihy:                                                                          120 – 445 mm

Tloušťka knihy:                                                                  8 – 100 mm

Výkon:                                                                                   cca 150 ks/h

 

Specifikace

VýrobceSchmedt
Rok2015
StavPoužitý
Skladové číslo3303